Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Rapport från vårt årsmöte

Rapport från vårt årsmöte

Den 11 februari hade vi vårt årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar. Vi hade besök av Christina Rogestam som står som nummer två riksdaglistan för distriktet fyrbodal och hon pratade om äldrefrågor, skatter, tryghet och att valfriheten är viktig för äldre.

Vi gick igenom verksamhetsplanen och under 2017 har vi bland annat delat ut guldklövern till mötesplatsen på Dalaberg, vi har haft vårra gruppmöten, deltagit på distriksstämma och partistämma, vi har även anordnat ett seminarium med temat bygga I trä, samt anordnat studicirkel nyfiken på politik.

Vi valde ny styrelsen på årsmötet.
Ordförande: Tage Nolstedt (nyval)
Vice ordförande: Stig Olsson (omval)
Kassör: Ulf Teghammar (Nyval)
Sekreterare: Pierre Markström (omval)
Ledamöter: Camila Olsson (omval)
Torsten Torstensson (omval)
Hosam Waarie (omval)
Marie Pettersson (nyval)
Willy Magnusson (omval)
Morgan Lindskog (nyval)
Henry Bäckström (nyval)

Vi antog en ny verksamhetsplan för 2018. Det kommer det bli mycket arbete inför valet, vi kommer att har våra gruppmöten på måndagar inför kommunstyrelsen sammanträdet samt inför kommunfullmäktige. Vi kommer även att anorda några studiecirklar under året.