Idrott och kultur är samhällets kitt

Idrott och kultur engagerar miljontals människor och står för det som alla samhällen eftertraktar, integration och samhörighet. Idrott och kultur är nycklar till ett tryggt och sammanhållet samhälle att satsa på detta är en ren vinst både för den enskilda individen som för samhället i stort.

Idrott och kultur engagerar människor, de bidrar med integration, jämställdhet och rättvisa i vårt samhälle.

Fler spontanidrottsplatser

Jag vill att barn och vuxna ska ha möjlighet att motionera och idrotta på fler spontanidrottsplatser i trygga och säkra miljöer. Att kulturen ska finnas nära och ha en mångfald av både utövare och åhörare. Kulturen ska ges möjlighet till att växa utifrån sina egna behov, det fria kulturlivet ska ha förutsättningar för att både kunna utöva, utvecklas och utbilda i ett inkluderande klimat.

Våra organisationer och föreningar som finns i vår kommun gör detta varje dag, det finns hundratals tränare och kulturarbetare som lägger ner sin själ för våra barn, för oss och vår hälsa och för vårt välbefinnande. Det är folkrörelser och folkbildning som har tagit oss dit vi är idag och en röst på mig är en röst för att folkrörelserna ska stärkas och bli sedda för den viktiga samhällsaktör den är.

Jag kommer arbeta för

 • Fler spontanidrottsplatser i kommunen
 • Bredda definitionen av friskvård - involvera kulturen
 • Fler vuxna in i skola och fritids med fokus på kultur idrott och hälsa
 • Ökade anslag till folkbildning och folkrörelser.

Stillasittande är ett hot

Sett ur ett folkhälsoperspektiv vet vi idag att för mycket stillasittande anses vara en av de främsta hoten mot vår folkhälsa och kommer kosta samhället mycket i både ohälsa och pengar. Folk blir olyckliga av för lite fysisk och social aktivitet. För unga är idrott och kultur fostrande samtidigt som det är roligt att utöva, här får man också viktiga vuxenkontakter som inte är relaterade till föräldrarollen.. För att fler barn ska få chans att hitta något som de tycker är roligt så vill jag att föreningslivet ges möjlighet få komma in i skolan och på fritidshem. Skapande verksamhet och fysisk aktivitet påverkar hjärnan positivt och gör att inlärning blir lättare. Finns det då möjlighet till att delta i spontanidrott/kultur i skolan utöver ämnesinriktning, bistår vi i de mål som gäller en god hälsa.

Kultur är hälsa

Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet arbetar tvärvetenskapligt. I deras uppdrag ligger att knyta samman forskning om kultur och hälsa från olika områden – såväl medicin som humaniora. I en av deras böcker Kultur och hälsa i praktiken finns exempel på hur kultur påverkar det fysiska, det mentala, det sociala, det andliga och det existentiella hos människor. Det handlar om musik, film, litteratur, trädgårdsterapi, fotografi, vårdkultur, arkitektur och drama. Där beskrivs hur en kultur kan bli ett verktyg för mer inflytande i skolan, hur utsikt mot en grön skog från sjukhussängen kan snabba på tillfrisknandet, hur en kör- och orkesterskola kan vara en väg in i en annan social miljö, hur dörrar i olika färger kan hjälpa demenssjuka att hitta tillbaka till rätt rum och hur dramapedagogik kan hjälpa sjuksköterskestudenter att få insikt i olika sätt att bemöta patienter.

Att då som politiker se till att det kitt som skapar ett gott samhälle och god hälsa finns i en stor mångfald i vår kommun är av allra största vikt - för alla och i alla åldrar.

Camilla Olsson (C)
Kandidat till kommunfullmäktige
Uddevalla


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  1000