Hedersförtryck beskär människors frihet

Sverige är ett sekulariserat samhälle med starka rättigheter för individen och all inskränkning i grundläggande fri och rättigheter skall dömas utefter vår svenska lagstiftning. När det gäller hedersrelaterade brott kan och får vi aldrig acceptera att man döms utefter kulturella traditioner eller religiösa skrifter.

När det gäller hedersförtryck så beskär det människors frihet att göra egna val och fritt bestämma över sitt liv, det är en inskränkning av grundläggande demokratiska friheter för i synnerhet unga flickor och kvinnor

Av 105 mord 2016 var vart tionde hedersrelaterat i Sverige och då anser organisationen GAPF ( Glöm aldrig Pela och Fahime) att det finns ett stort mörkertal då många rubriceras som självmord eller olyckor.

Enligt FN var det 5 000 hedersmord i världen men även där är mörkertalet stort och enbart i Pakistan dokumenteras 1 000 mord årligen.

135 miljoner kvinnor har blivit utsatta för könsstympning och varje år riskerar 2 miljoner ytterligare för att tvingas genomgå detta fruktansvärda ingrepp på sin kropp.

Socialstyrelsen uppskattar att ca 40 000 kvinnor i Sverige är könsstympade
70 000 ungdomar i Sverige lever med begränsningar i valet av partner

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kartläggning Gift mot sin vilja tycker omkring 70 000 ungdomar mellan 16 - 25 år i Sverige att föräldrarnas kultur och religion begränsar ungdomarnas val av partner. Av dessa ungdomar är 8 500 i riskzonen att bli bortgifta mot sin vilja.

Vad kan vi göra?

Vi behöver bli bättre på att stödja det lokala demokratiarbetet, där vi som kommun och stat inte drar oss undan och ger upphov till att andra alternativa auktoriteter får utrymme och inflytande. En stark social inkludering och delaktighet i samhället borgar för att förtryck och våld minskar. Lokala kvinnorörelser bör få stöd och uppmuntran, förtryckta kvinnor behöver få ha en egen röst och då krävs starka nätverk och lokala föreningar som bistår i detta.

Civilkurage och huskurage

Våga vara medmänniska genom att vara ett öra eller en hand för någon i en utsatt situation, eller bidra på annat sätt för att visa att vi inte accepterar något våld vare sig fysiskt eller psykiskt. Våga dela med dig av ditt liv och dina erfarenheter till människor från andra kulturer så att vi gemensamt skapar en social inkludering som motverkar negativa kulturella och religiösa inflytande

Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi förändra!

Camilla Olsson
Marie Pettersson
Zinab Parnian
Torunn Elgebäck
Katarina Rydberg
Nina Andersson. mfl

Centerpartiets kvinnliga kandidater till kommunfullmäktige i Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000