Dags för omtag i badhusfrågan

Byggande av ett nytt badhus i Uddevalla är ett gott exempel på hur en process inte skall drivas. Man kommer att tänka på den gamla barnvisan om prästens lilla kråka: ”än slank hon hit, än slank hon dit och än slank hon ner i diket”. Nu verkar hela processen hamnat i diket och tiden går, och går, och går.

Efter valet 2014 rev det S-ledda styret upp det då gällande beslutet om att bygga det nya badhuset på Riversideängen och i stället bygga på Widingsborg där det nuvarande badhuset ligger. Vi varnade då för följderna av detta. Det var främst två invändningar vi hade.

För det första att det fanns risk för att vi inte kunde ha kvar det nuvarande badhuset under byggtiden och därmed riskerade vi att bli utan badhus överhuvudtaget under ett par tre år. Detta föranledde kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) att ge oss en rejäl uppsträckning där han varnade oss för att sprida sådana skrämselhistorier. Den andra farhågan vi framförde var att man genom att byta lokalisering skulle få en fördröjning och försening av badhusbygget. Även denna invändning viftades bort.

Tyvärr konstaterar vi nu att vi fått rätt på båda dessa punkter. Tvärtemot vad man lovade så tvingas man nu riva det nuvarande badhuset innan man sätter igång med att bygga ett nytt. Uddevalla kommer därmed att stå utan badhus under 2-3 år. För att klara skolans möjlighet till simundervisning och simföreningens möjligheter till träning och simskoleverksamhet planerar man att provisoriskt bygga in Landbadet på Gustafsberg till en kostnad på minst 30 miljoner kronor (50 miljoner är en troligare siffra).

Detta är än så länge teoretisk skrivbordslösning. Man har ingen överenskommelse, med markägaren (Gustafsbergsstiftelsen) eller ens gjort en formell framställan. Länsstyrelsens syn på att det är ett naturskyddsområde, strandskyddsbestämmelser med mera är andra stora frågetecken i sammanhanget. Den S-ledda majoriteten agerande kommer att leda till en dyr och dålig lösning under byggtiden, om det överhuvudtaget är genomförbart. Allmänhetens möjlighet till att få tillgång till badet under denna tid kommer att vara mycket begränsad eller näst intill obefintlig.

När det gäller Widingsborg så finns också många frågetecken. Detaljplan, skredsäkring, översvämningsproblematik med mera är några faktorer som är olösta.

Processen har ”slunkit ner i diket”, och den politiska förmågan att komma upp på vägen igen saknas. Om allt går bra utan några tillstötande komplikationer kan ett nytt badhus står klart tidigast 2022-2023.

För Centerpartiets del är prioriteringen när det gäller badhuset att komma upp ur diket och komma framåt.

Det viktigaste för oss är att hitta en lösning som kan snabba på byggandet av ett nytt badhus. Det är viktigt att alla partier nu lägger all prestige åt sidan och förutsättningslöst prövar nya lösningar. Ett alternativ som kan övervägas är en lokalisering till Rimnersvallsområdet. Den största fördelen med det är att det nuvarande badhuset kan finnas kvar under byggtiden och vi slipper den extra kostanden för ett tillfälligt bad samtidigt som skolans, föreningslivets och allmänhetens behov kan tillgodoses. Det torde också vara möjligt att få en effektivare byggprocess.

När det nya badhuset är klart kan det gamla rivas och en centralt och mycket attraktivt område öppnas för bostäder. Det är till gagn för centrumutvecklingen och en rejäl inkomst till kommunen om denna mark säljs.

Vår uppmaning är därför att politiska låsningar och prestige läggs åt sidan och en snabb utvärdering sker om en ny lokalisering av badhuset kan spara både tid och pengar.

Elving Andersson (C)
Gruppledare

Tage Nolstedt (C)
Ordförande

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000