Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Dags för Uddevalla att ta företagsklimatet på allvar

Dags för Uddevalla att ta företagsklimatet på allvar

Svenskt Näringsliv (SN) presenterade nyligen sitt årliga enkätresultat över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Generellt sett kan man säga att företagsklimatet i Sverige är gott och från en skala på 1 till 6, där 1 är dåligt och 6 utmärkt, så visar riksgenomsnittet på 3,4.

I undersökningen får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ange hur bra man upplever situationen i respektive kommun. Det detaljerade omdömet släpps en månad efter valet i höst och det som nu presenterades var det samlade omdömet.

För Uddevallas del är läget dystert. SN:s undersökning visar på en påtaglig försämring varje år sedan 2009 då faktiskt kommunen låg över riksgenomsnittet. Kurvan pekar brant nedåt och det som var riktigt dåligt för ett år sedan har, på bara ett år, blivit riktigt mycket sämre. I jämförelse med omkringliggande kommuner, oavsett politisk styrning, visar det sig att i samtliga kommuner, utom Uddevalla, tycker företagarna att det har blivit en klar förbättring. Bengtsfors, Mellerud och Trollhättan leder undersökningen i vårt område med Tanum som en riktig uppstickare.

Vad beror den uppkomna situationen på? Vid kontakt med Anton Oskarsson på Svenskt Näringsliv framgår det med all önskvärd tydlighet att attityden hos Uddevallas politiker och tjänstemän gentemot kommunens företagare uppfattas som negativ. Siffrorna i undersökningen viftas bort som partsinlaga och man slår ifrån sig både siffrorna och problemen. Däremot är det svårt att peka på enskilda problemområden. ”Problemen dyker upp lite över allt”, enligt Oskarsson.

Att negligera problemen gör bara situationen värre. Sverige i allmänhet och Uddevalla i synnerhet behöver varje entusiastisk småföretagare. Det skall vara bra villkor och ett ödmjukt bemötande till de som i första hand driver vårt land och vår stad framåt. Då skapas det också ekonomiska förutsättningar för all vår välfärd, för bra vård, god sjukvård och framgångsrika utbildningsinsatser.

Det är dags för Uddevallas politiker, tjänstemän och företagarorganisationer att ta problemen på allvar och tillse att bilden av ett Uddevalla som problematiskt ur företagarsynvinkel ändras och att kurvan vid kommande undersökningar pekar uppåt igen. Centerpartiet och Liberalerna vill att Uddevalla skall vara en bra kommun att driva företag i och då behöver vi underlätta för företagarna.

För att skapa bättre villkor för företagarna behöver vi konkreta åtgärder och ett nytt ledarskap i Uddevalla!

Torsten Torstensson
Kandidat till Kommunfullmäktige (C)
Forshälla

Roger Johansson
Ledamot av Kommunfullmäktige (L)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000