10 miljoner till Dalaberg

Kommuninvånare i alla kommun- och stadsdelar skall kunna vara stola över sin stadsdel. Dalaberg/Hovhult är vår folkrikaste stadsdel och har många fördelar. Där finns affär, restaurang, skola, bibliotek, fritidsgård, näridrottsplats och Mötesplats Dalaberg. Där finns kyrka och moské och ett aktivt föreningsliv. Där finns också sjukvård i form av en välfungerande vårdcentral och tandvård, liksom en familjecentral med mycket aktiviteter.

Dock är den fysiska miljön undermålig och tråkig. Dalabergs torg upplevs som en öde stenöken. Denna plats skulle kunna omvandlas till en oas för de norra stadsdelarna – en plats som blir trevlig att besöka och vistas på.

Hur den skall utformas vill vi att de som bor i området skall bestämma, men vi är beredda att arbeta för att ekonomiska resurser ställs till förfogande för en upprustning. Kommunen bör ta initiativ till diskussioner med privata fastighetsägare om att få till stånd en gemensam satsning. Torget kanske skall ge möjlighet för utecafé, grönska, stadsodling, lekredskap eller något annat. Vi vill som sagt att det är invånarna själva som genom en bred medborgardialog och eget engagemang blir delaktiga i utformningen.

Vi kommer att arbeta för att Uddevalla kommun avsätter tio miljoner kr i sin investeringsbudget för upprustning av Dalaberg centrum. Vi förutsätter också att de privata fastighetsägarna i området är beredda att medverka.

Elving Andersson (C)
Gruppledare

Tage Nolstedt (C)
Ordförande

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000