Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Använd inte åkermark som soptipp

Använd inte åkermark som soptipp

Regeringen har beslutat sig för att tillsätta en utredning som föreslår ett stopp av spridning av avloppsslam på åkermark. Enligt miljöminister Karolina Skog skall förbudet minska riskerna för att mikroplaster, läkemedelsrester och andra hälsoskadliga rester sprids i miljön där vi odlar mat.

Återigen har det visat sig att den miljöpolitik som drivs av den styrande politiken i Uddevalla, bestående av (S), (V) och (MP) inte går i takt med sina egna riksdagspolitiker. Majoriteten i Uddevalla har, med Miljöpartistisk ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, under den senaste mandatperioden med dårars envishet hävdat att Uddevalla skall vara en förebild när det gäller avlopp, kretslopp och slamspridning när effekten egentligen varit den motsatta.

Nu kommer vi säkerligen att få betala priset när vi inte har tagit chansen att utveckla en förbränningsteknik som kunde medverka till att vi hade legat i framkant när det gäller att ta tillvara de näringsämnen som trots allt finns i slam, samtidigt som vi hade förhindrat att göra landsbygden till en soptipp.

För oss i LRF och Centerpartiet i Uddevalla är Skogs besked en stor seger. Vi har under de senaste åren hävdat att den så kallade Uddevalla-modellen med uppsamling av slam från slutna tankar, vars innehåll efter hygienisering skall spridas på åkermark, är ett direkt farligt sätt att ta hand om slam. När det dessutom har börjat talas om att reningsverkets slam skall hanteras på samma sätt blir man riktigt orolig. Därför motionerade vi redan år 2016, i Kommunfullmäktige, om att kommunen skulle upprätta en ny strategi för avloppsanläggningar och spridning av slam. Denna motion röstades ner av den styrande majoriteten.

Under mandatperioden har dessutom följande anmärkningsvärda skett i Uddevalla kommun med en röd-grön majoritet: Under våren 2016 påpekade vi, för kostenheten, om olämpligheten av import av thailändsk kyckling vilket negligerades ända fram till maj månad samma år när kycklingen visade sig vara uppfödd med oreglerad användning av antibiotika. Vi har anordnat två seminarier, med välkända föreläsare, om antibiotikaresistens. Ingen av majoritetens politiker var intresserade av att delta. Vi har aktivt arbetat mot att använda åkermark för byggnationer eller andra olämpliga verksamheter, ibland med stöd av länsstyrelsen. Majoriteten har haft en annan åsikt. (Med årets torka och foderbrist kanske till och med Uddevalla energi förstår olämpligheten av att använda åkermark för byggnation av solceller.) Vi har också på andra sätt såsom interpellationer och motioner om hållbar upphandling, mikroplaster, giftfri vardag för barn och antibiotikafria upphandlingar aktivt medverkat till att belysa kommunens miljöproblematik.

Det behövs ett nytt ledarskap för Uddevalla. Vi är väljarnas miljömässiga alternativ!

Torsten Torstensson (C), Forshälla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000