Historisk mångfald gjorde Uddevalla

Nationalism och främlingsfientlighet är på stark frammarsch och det gäller även i Uddevalla. Det är skottar, judar, tyskar, holländare, engelsmän och nordbor som byggt vår stad och dess historia. Uddevalla har bytt nationalitet sju gånger i vår historia, fem gånger har den skövlats och bränts av den svenska armèn och i kölvattnet av detta blev också Uddevalla en smältdegel av olika nationaliteter som knappt själva visste vem som regerade eller vilket ursprung man hade från start. Vad som dock blev betydande var läget och möjligheten att göra goda affärer i vår stad med kringliggande städer och länder.

Grunden för ett gott entreprenörskap har alltid varit ett utbyte mellan länder regioner bygder och städer. Att frammana och skapa en nationalistisk och främlingsfientlig anda i vår stad gynnar inte affärsliv, innovationer och framtidstro. Det är mångfalden som skapar kreativitet och nya ideer.

Tack vare vår historia fick vi entreprenörer såsom Koch, Schwartzsman, MacFie, Thorburn, Wesslau, Hegart, Jakubowski och Thordén som skapat kurorter, byggt industrier som Kampenhof Tändsticksfabriken Tiger och Uddevallavarvet. Än idag finns dessa namn med i vår stadsbild, många av personerna har också blivit borgmästare och politiker i Sveriges riksdag och tagit ansvar för hela landets utveckling.

För mig har Uddevalla en stolt entreprenöriell historia och likaså en god framtid att gå till mötes. I framtiden kommer namnen bytas ut och även nationaliteterna men det gemensamma i att bygga ett starkt Uddevalla på industri, småföretagande, export och import lever kvar om vi bara släpper fram de krafter som finns hos våra Uddevallabor idag.

Behovet av arbetskraft och yrkeskompetens har aldrig varit större, tack vare en stark och drivande gymnasieskola och vuxenutbildning kan vi fortsatt erbjuda våra företag god kompetens och stärka företagsklimatet. Vi har alla förutsättningar för att kunna återetablera Uddevalla som en ort som växer i takt med tiden. Jag vill se ett Uddevalla som sjuder av liv och entreprenörskap, jag vill att vår kommun ska blicka framåt och fånga den kompetens som idag sitter i våra skolbänkar och som ska skapa ett nytt kapitel i Uddevallas historia oavsett vad man heter eller var man kommer ifrån.

Jag vill föra en politik som främjar nyföretagande och småföretagare. Företagare och entreprenörer i vår kommun ska känna sig uppskattade. Kommunen ska vara mer flexibel och skapa enkelhet för företagare och entreprenörer

Ökad samverkan mellan yrkesutbildningar och näringsliv för bättre kompetensförsörjning. Mer resurser till vuxenutbildningen för att möta morgondagens behov. Kommunala upphandlingar ska utformas så det lokala näringslivet har bättre förutsättningar att delta

Camilla Olsson (C)
Kandidat till fullmäktige Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000