Var klimatsmart – bygg våra nya hus i trä

Historiskt sett är trä vårt absolut viktigaste byggmaterial med en historia som sträcker sig långt tillbaks i tiden. Än idag finns på många håll i Sverige timmerhus från 1500-talet.

Trä är ett material som ur miljösynpunkt är överlägset de flesta alternativen. Trä har stora miljöfördelar som byggmaterial då det är förnybart. Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid (CO2) från luften. Att bygga i trä är att binda koldioxid i stället för att den släpps ut till atmosfären. Att använda trä som byggnadsmaterial är klimatsmart. Trä som byggmaterial har utöver dessa miljöfördelar även många tekniska och ekonomiska fördelar. Inte minst är trä ett starkt material i förhållande till sin vikt och lämpar sig därför väl för byggande.

Skogs- och träindustrin är betydande i Sverige och inte minst i Västra Götaland och har stor betydelse för ekonomisk tillväxt och sysselsättning, vilket också talar för en ökad användning av trä som byggnadsmaterial.

Traditionellt har en mycket stor andel av småhus i Sverige byggts i trä. Vetenskaplig kartläggning av trämaterialets egenskaper har i kombination med teknisk utveckling möjliggjort att vi idag även kan bygga stora byggnader i flera våningar i trä. Enligt tidningen ”Hållbart byggande” så byggs var tionde större byggnad i trä i Sverige idag. Trä är ett konkurrenskraftigt material som hävdar sig väl kostnadsmässigt, tekniskt och miljömässigt jämfört med andra byggmaterial.

Det är nu hög tid att även Uddevalla kommun hoppar på tåget för klimatsmart byggande i trä. All byggnation av offentliga lokaler som skolor, förskolor, gruppbostäder, äldreboenden, förråd och så vidare skall alltid ha trä som förstahandsval när det gäller byggnadsmaterial. Uddevalla kommun bör utnyttja sina möjligheter genom till exempel markanvisningar även styra annat byggande mot trä. Man bör dessutom i dialog med bostadsföretagen verka för att även dessa i första hand väljer trä som byggnadsmaterial.

Elving Andersson (C)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000