Därför måste stadshuset flytta till centrum

En majoritet av Uddevallas medborgare, och många besökare, efterfrågar ett mer levande centrum där människor kan ”mingla” runt och träffa folk, ta en fika, äta en bit mat, shoppa eller utnyttja andra tjänster.

Just nu pågår en positiv fysisk upprustning av centrum i Uddevalla med bland annat ny stenbeläggning på Kungsgatan och Kungstorget. Och det är bra! Denna utveckling har också fört med sig att vissa av sommarens evenemang flyttats till Norra Hamngatan och kontakt med vattnet, vilket i sin tur gjort att fler människor insett vilken potential Hamngatorna har. Här finns stort utrymme för vidare utveckling med restauranger, caféer och andra intressanta verksamheter.

Men den absolut viktigaste frågan för centrum är hur man får tillväxt i antal människor som har anledning att besöka centrum, en så kallad besöksanledning, grunden i all destinationsutveckling. Och här har kommunen tre huvudarbetsuppgifter:

 1. I samarbete med näringen och fastighetsägare arbeta för att skapa nya affärs- och servicemöjligheter och därmed utveckla ett större utbud i centrum, som i sin tur genererar ökad efterfrågan.
 2. Öka tillgängligheten till stadens verksamheter både för privat bilism såväl som med kollektivtrafik.
 3. Flytta egen verksamhet till centrum, typ Stadshuset.

Att flytta stadshuset till centrum är en fråga som kommunen helt äger själv. Idag har Stadshuset ca 400 arbetstillfällen. Därtill kommer besökande till olika kommunala förvaltningar i form av olika samarbeten, möten och utbildningar. Dessutom ökar tillgängligheten för kommuninnevånarna. Och detta blir självfallet ett mycket positivt tillskott i affärsrörelser som driver restauranger, caféer, affärer med mera. Flytt av Stadshuset skulle automatiskt också skapa en framtidstro för centrum med sannolika nyetableringar som följd.

Och med ett utökat serviceutbud i centrum fångar man också upp boende från de bostadsbyggen som nyligen skett i form av vackra Folkets Park-området och de centrala bostadsbyggen som nu går in i slutskedet, den så kallade Eol-tomten och Sundbergska tomten.

Så kombinationen av en flytt av Stadshuset till centrum och den bostadsexpansion som sker i och omkring centrum gör att centrum återtar rollen som det offentliga vardagsrummet i Uddevalla och därmed också blir en viktig parameter i utveckling av besöksnäringen. Det är viktigt för oss alla uddevallabor, oavsett om vi bor i Forshälla, Lane-Ryr, Bokenäs, Ljungskile eller själva tätorten.

Jag hoppas att en enhetlig politik snarast efter valet kan ta ett första inriktningsbeslut gällande flytt av Stadshuset till centrum – en utomordentlig viktig signal till såväl näringslivet som till uddevallaborna.

Torsten Torstensson
Kandidat till kommunfullmäktige (C)
Forshälla

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  1000