Inget lysande rödgrönt resultat

Nu är det inte många dagar kvar till valdagen även om förtidsröstningen redan har börjat. Sitter i min kammare och försöker, genom gamla insändare, uttalanden och tidningsklipp, summera fyra år av riks- och kommunpolitiken. På båda plan har det varit rödgrönt styre och resultatet har inte varit speciellt lysande även om förstås majoriteten tycker annorlunda.

När det gäller rikspolitiken har Miljöpartiet (MP) gjort störst (negativt) intryck på mig. Partiet har för maktens skull lagt alla sina värderingar åt sidan. Eller är det (S) som har dikterat villkoren? Allt började vid valledardebatterna när Fridolin stod och viftade med en kolbit i handen och dessutom skulle lösa skolans problem på 100 dagar. Därefter har man radat upp landsbygdsfientliga förslag såsom kilometerskatter, rivning av småskalig vattenkraft, inskränkningar av äganderätter till förmån för militanta djurrättsterrorister och miljöfundamentalister med mera. I ren desperation har man nu dragit till med skattebonus för elcyklar, att man skall ta sin lådcykel till köpcentret, att parkeringsplatserna vid dessa skall beskattas trots att det är enskild egendom med flera uppmärksammade och i många fall orimliga förslag. Men man lever inte som man lär. Språkröret Isabella Lövins make kör en av de mest miljöpåverkande bilarna som finns i Stockholms innerstad och själv har hon den högsta reseräkningen vad gäller flygresor av alla i regeringen, hela tiden i business class. (MP) är, kan vi konstatera, Stockholmspartiet framför alla andra och ett parti där populistisk mobbing av resten av landet blivit vardagsmat.

I Uddevalla kommun har samtliga partier i majoriteten lyckats skapa rubriker under mandatperioden. Tillsammans, eller på egen hand, har man lomhört och okänsligt(och med det menar jag att man varken lyssnat på opposition eller kommunens innevånare), planerat eller genomfört diverse motsägelsefulla och misslyckade förslag. Några exempel är att man vill sprida avloppsslam på åkermark samtidigt som kommunen skall inhandla närodlat och ekologiskt vilket är en praktisk omöjlighet. Man ger bidrag till salafistiska koranskolor medan ett av kraven för föreningsbidrag är ett demokratiskt föreningsliv. Man river ner husen på Bodele medan man skryter om byggnationen i Uddevalla. Man vill koncentrera kulturlivet till ett skrytbygge vid museet med privat aktör medan man inte stödjer företagarna genom bättre företagsklimat och splittrar idrottsanläggningarna till flera platser i Uddevalla. Man vill ha ett tillfälligt badhus på Gustafsberg i storleksordningen 50 miljoner utan att fråga markägaren det vill säga Gustafsbergsstiftelsen. Man vill påtvinga enskilda fastighetsägare en avloppsteknik som inte är neutral och sedan kör man avfallsresterna till reningsverket eftersom det inte finns några lantbrukare som vill ta hand om dem på grund av osäkert innehåll. I Skredsvik har dessutom kommunens bolag Västvatten byggt ett reningsverk som inte kommunens Samhällsbyggnadsnämnd godkänner. Detta trots att Gunilla Magnusson (MP) och Anna-Lena Heydar (S) har förtroendeuppdrag på båda ställena. Exemplen är många och stämmer till eftertanke.

Samtidigt har Centerpartiet, i flera fall i samarbete med våra Allianskollegor, under den senaste mandatperioden arrangerat två seminarier om antibiotikaresistens, ett om slam och enskilda avlopp, ett om djurskyddsfrågorna samt ett om att bygga i trä. Samtidigt har vi till Kommunfullmäktige lämnat in motioner om giftfri vardag för våra barn, hållbar upphandling, stadsodling, mikroplaster i naturen, enskilda avlopp och slam samt antibiotikafria köttprodukter för att ta några exempel. I kommande mandatperiod vill vi dessutom koncentrera idrottsverksamhet, inklusive badhus, till Rimnersområdet, ha en rättvis fördelning av föreningsbidragen, höja företagsklimatet för att vi skall skapa förutsättningar för all vår välfärd, för bra vård, god sjukvård och framgångsrika utbildningsinsatser.

Använd din röst för att skapa förutsättningar för nytt och bättre ledarskap både i Uddevalla och Sverige.

Torsten Torstensson
Kandidat till kommunfullmäktige (C)
Forshälla i Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000