Kallelse till gruppmöte

Till C-gruppen i Uddevalla.

Nu på måndag, 26/11, är det dags för gruppmöte igen. Vi ses som vanligt 18.30 på Komvux på I17. Kaserngården 1 A, sal 116.

På dagordning står Kommunstyrelsens föredragningslista (dagordning och handlingar hittar du via denna länk: Tryck här

Det är bra om du ögnar igenom listan lite om det är något särskilt som du vill vi skall ta upp.

I övrigt blir det aktuella frågor i ”Samverkansmajoriteten”, i nämnder och styrelser och i kretsen.

Alla medlemmar är varmt välkomna och de med förtroendeuppdrag förväntas närvara. (ev. utevaro meddelas mig på mail senast på söndag kväll)

Välkomna !!
Elving