Välkommen vändning i avloppspolitiken

Under hela den förra mandatperioden kämpade den borgerliga oppositionen i Uddevalla tillsammans med LRF:s kommungrupp för att förändra den miljöpolitik som majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden, med ordföranden Gunilla Magnusson (MP) i spetsen, och förvaltningen drev när det gällde enskilda avlopp, kretslopp och slamspridning. Förvaltningen genomförde, tillsammans med Uddevalla Vatten, ett antal informationsmöten där ägarna till enskilda avlopp, i herrans tukt och förmaning, ålades att i första hand se till att slutna tankar skulle installeras och sedan skulle slammet, efter hygienisering, ut på landsbygdens åkermark. Någon alternativ lösning fanns inte och till och med fullt fungerande avlopp skulle åtgärdas utan hänsyn till miljönyttan i förhållande till kostnaderna och det hotades, till och med, med viten i vissa fall. Vid varje nybyggnation krävdes slutna tankar oavsett geografisk placering, ålder på fastighetsägaren eller andra tänkbara anledningar till annan lösning.

Undertecknad deltog vid ett antal av dessa möten och det var, speciellt i början av processen, inga roliga tillställningar. Miljöinspektören som var föredragande pekade med hela handen och medborgarna lämnade mötena i ilska och förtvivlan. Förvaltningen hävdade, med eftertryck, att Uddevalla skulle vara en förebild när det gäller avlopp, kretslopp och slamspridning (den så kallade Uddevallamodellen) när effekten egentligen blev den motsatta. Redan år 2016 motionerade Centerpartiet (C), i kommunfullmäktige, om att kommunen skulle upprätta en ny strategi för avloppsanläggningar och spridning av slam. Denna motion röstades ner av den styrande majoriteten.

Därför var det med stort intresse som undertecknad besökte Lane Ryr för ett nytt möte i slutet av maj. Kommunfullmäktige har, under ledning av den nya majoriteten, som en av sina första åtgärder beslutat att en ny avloppsstrategi snarast skall presenteras som inriktas på teknikneutralitet, att man skall undvika kostsamma ombyggnationer i befintliga fastigheter, ta hänsyn till fastigheternas är belägenhet samt att kommunen av miljöhänsyn inte skall sprida slamprodukter på landsbygdens åkermark. Dessutom är det ju känt att samhällsbyggnadsnämnden diskuterat bemötandefrågor och delegationsrätt under det halvår som gått sedan man tillträdde.

Informationsmötet i Lane Ryr gick över all förväntan. Miljöinspektörerna Anneli Persson, Alexander Augustsson och Pernilla Eriksson presenterade vad som gäller i avloppsfrågan på ett trevligt, informativt och pedagogiskt sätt och för detta förtjänar man en stor eloge. Man svarade också på deltagarnas frågor på ett vänligt och ödmjukt sätt. Det känns sannerligen skönt att medborgarna och förvaltningens tjänstemän äntligen kan mötas och förstå varandra även i myndighetsfrågor som denna. Dessutom känns det naturligtvis som en stor seger för dem som enträget har arbetat för en förändring i sakfrågan likväl som i bemötandefrågan, inte minst för LRF:s kommungrupp och (C) med allianskollegor.

Torsten Torstensson LRF och (C)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000