Därför vill vi inte äventyra skattebetalarnas pengar

Uddevalla Omnibus AB är ett välskött bolag, men trots detta är det förenat med en väsentlig risk. Det är ägaren, det vill säga invånarna och skattebetalarna i Uddevalla, som står för denna risk. Detta blev tydligt för några år sedan när Uddevalla Omnibus AB tappade en upphandling av expressbusstrafik, vilket innebar kraftiga förluster för bolaget.

Om förvärvet av Lysekils Busstrafik AB genomförs innebär det bland annat att man skall driva linjetrafik i Småland och enligt vår uppfattning finns ingen anledning för Uddevallas skattebetalare att driva sådan trafik och det är dessutom ytterst tveksamt om det är förenligt med kommunallagen att driva verksamhet i helt andra delar av landet.

Det är vår principiella uppfattning att kommunen inte skall bedriva näringsverksamhet och konkurrera med den privata marknaden, eftersom det oftast inte blir en konkurrens på lika villkor. Särskilt inte när det innebär en stor risk – en risk som tas med medborgarnas pengar. Vi står inför stora ekonomiska utmaningar och måste fokusera på de kommunala kärnverksamheterna och värna välfärden. Då kan vi inte samtidigt äventyra skattebetalarnas pengar på en marknad med stora risker.

Det är därför Centerpartiet, tillsammans med övriga partier inom Alliansen (M, L och KD) i kommunfullmäktige har föreslagit att vi skall ta fram en strategi för försäljning av Uddevalla Omnibus AB.

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Uddevalla

Elving Andersson, Camilla Johansson, Stig Olsson, Torsten Torstensson, Marie Pettersson, Mikael Bjuhr

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000