Förnominering inför kommunvalet 2022

Nomineringsprocessen har precis dragit igång och du kan nu nominera dig själv eller någon annan att stå på Centerpartiets listor till kommunvalet. Sista dag för förnominering är 31 maj 2021

Vad betyder det att bli nominerad?

Att bli nominerad betyder att man kommer bli tillfrågad att stå på Centerpartiets valsedel till kommunvalet 2022. Accepterar man nomineringen är man med i den fortsatta processen för att ta fram en valsedel – om och var alla nominerade hamnar på valsedeln avgör medlemmarna.

 

Regler

  • Förnominering är den process där medlemmarna föreslår kandidater som de önskar ska finnas på Centerpartiets valsedel.
  • Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater och att själva kandidera. Alla medborgare som är valbara till den församling som nomineringen gäller kan föreslås i förnomineringen. Först när valsedeln ska fastställas krävs medlemskap av alla som kandiderar eftersom medlemskap i Centerrörelsen är en förutsättning för att kunna representera Centerpartiet
  • De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen presenteras för medlemmarna
  • Man ska vara 18 år senast på valdagen,
  • Folkbokförd i Uddevalla kommun, svensk medborgare alt bott i Sverige tillräckligt länge för att erhållit rösträtt i kommunvalet.
  • Sista dag för förnominering är 31 maj 2021Förslag på person som du vill nominera till kommunvalet 2022
Jag nominerar personen till * (obligatorisk)
Jag nominerar personen till

Är personen medlem i Centerpartiet * (obligatorisk)
Är personen medlem i Centerpartiet


Jag är medlem i Centerpartiet * (obligatorisk)
Jag är medlem i Centerpartiet