Ska 20 år gamla bussar användas för skolskjutsar?

Socialdemokraterna, Uddevallapartiet och Miljöpartiet drev igenom ett beslut som kommer att kraftigt försämra möjligheterna att resa kollektivt i stora delar av Uddevallakommun. Skolelever drabbas särskilt hårt.

Uddevallapartiet har påstått att man kan spara 8 milj. kr per år för att köra skolskjutstrafiken i egen regi – en uppgift som inte finns bekräftad i några officiella beräkningar. Nu rycker Mikael Eriksson ut till Uddevallapartiets försvar och säger att om man kör med 20 år gamla bussar i stället för 10 år gamla bussar så sparar man i denna summa och mer därtill. Är det så Socialdemokraterna, Uddevallapartiet och Miljöpartiet tänkt sig? Hur skall vi till exempel kunna leva upp till våra klimatmål om vi skall köra omkring med 20 år gamla bussar?

Vidare skriver Mikael Eriksson att det endast är Västtrafik som skulle tjäna på att samordna skolskjutstrafiken med övrig kollektivtrafik. Här måste väl ändå förelägga ett missförstånd. Västtrafik kör inte enda busskilometer i egen regi. Västtrafik upphandlar i konkurrens där Uddevalla Omnibus och alla andra trafikbolag kan vara med och tävla om att vinna anbuden.

Att samordna olika verksamheter leder till samhällsvinster och effektivare resursutnyttjande. De som vinner på att samordna skolskjutstrafiken med övrig kollektivtrafik är alla som bor i våra landsbygdsområden i allmänhet och ungdomar som går i grundskola och gymnasieskola i synnerhet. Dessutom är naturligtvis miljön och klimatet stora vinnare genom en effektiv, samordnad kollektivtrafik där man använder moderna och miljöeffektiva fordon.

Elving Andersson (C)
Gruppledare

Camilla Johansson (C)
Vice gruppledare och 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden