Ge en gåva till valfonden

Bild

Kanske vill du stödja Centerpartiet i Uddevalla's framgång i valet 2022.
Det hjälper oss att nå ut med vår politik. Din gåva gör skillnad!

En viktig roll för ett politiskt parti är att vara en länk mellan offentligt beslutsfattande och engagerade medborgare i samhället.

Centerpartiet tror på varje människas förmåga att skapa och ta ansvar för sig själv och för andra. Därför ser vi det som naturligt att politiskt engagemang kan se olika ut. Centerpartiet vill främja nya initiativ, kreativitet och glädje för att forma en politisk folkrörelse för framtiden.

Vi vill att Uddevalla skall vara en bra kommun för barn och ungdomar att växa upp i. Föräldrar skall uppmuntras att engagera sig och det skall finnas stor valfrihet och mångfald när det gäller barnomsorg och olika skolformer. Vi tror på individens lust att lära och längtan att utvecklas. Det är viktigt att möta eleven där den står utefter dennes förutsättningar, oavsett om det gäller behov av särskilt stöd eller utmaningar för att stimulera lärandet. Alla barn måste, utifrån vars och ens förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter att klara skolan.

Du kan stödja oss på flera sätt

  • Skicka valfri summa till våran valfond genom swish nummer 123 569 71 56 .
    skriv "Gåva" samt ditt namn och personnummer.

    Lagen kräver att vi kan redovisa öppet vem som ger bidrag till Centerpartiet. Därför behöver du alltid ange ditt personnummer för att vi ska kunna behålla gåvan.
  • Bli medlem i centerpartiet - Nivån på ditt engagemang väljer du själv. Genom att enbart vara medlem i centerpartiet bidrar du till det viktiga politiska arbetet, men naturligtvis vill vi gärna att du delar med dig av åsikter, erfarenheter och idéer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.