Centerpartiet

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Ansvar för varandra och för naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas.

Vartannat år hålls en stämma som beslutar om Centerpartiets organisation och politiska inriktning. Mellan stämmorna, finns det en partistyrelse som är utsedd att fatta de beslut som krävs för att verksamheten ska kunna jobba snabbt under året.

sol-has-bg

Du som medlem i Centerpartiet, blir också en del av en krets. Vilken krets du tillhör beror på var du bor.

Centerpartiet har också tre systerförbund. Centerstudenter, Centerpartiets ungdomsförbund och Centerkvinnorna. Är du medlem i något av de förbunden, har du också medlemsrättigheter i Centerpartiet

Läs mer på centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.