Ett öppet och tryggt Uddevalla

Att känna sig trygg i sin närmiljö är en fråga som Centerpartiet prioriterar! Det ska kännas lika säkert att vandra på kvällarna, som det gör på dagen i vår kommun.

Alla ungdomar måste känna att kommunen bryr sig om dem och stöttar dem in i förenings- och arbetslivet. Ett jobb är den viktigaste vägen in i vårt samhälle, både för ungdomar och nyanlända.

sol-has-bg

Vi får inte låta Uddevalla klyvas. Vi måste motverka klyftan mellan de som har jobb och inte har jobb, mellan landsbygd och stad, mellan nyanlända och infödda svenskar.

Det förebyggande arbetet måste stärkas. Det kräver samarbete mellan kommunen och polisen för att i tid fånga upp de som är på väg in i ett destruktivt liv.

Viktiga punkter

  • Att Uddevalla ska vara en öppen och trygg kommun för alla
  • Samarbetet mellan näringsliv och civilsamhället ska stimuleras för att skapa jobb
  • Boende miljöerna ska planeras för maximal trygghet, där aktiviteter och mänsklig närvaro ska präglas dygnets vakna timmar
  • Att tunnlar, pendelparkeringar och andra mörka områden blir bättre upplysta och upplevs trygga.
  • Att gator och torg har en god tillgänglighet för kommunens alla invånare
  • Fortsätta stötta grannsamverkan genom samarbete med boende, polis och försäkringsbolag
  • Att kommunen uppmuntrar bostadsbolagen i kommunen att införa Huskurage – en metod för att minska våld i nära relationer

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.