Utan invandring stannar Uddevalla

Uddevalla står inför stora utmaningar mot bakgrund av det utanförskap som skapats med de senaste fyra årens politik där framför allt utlandsfödda och nyanlända som vill arbeta möts av ekonomiska och byråkratiska hinder.

Möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden måste förbättras genom en politik som gör det lättare att starta och driva företag och att anställa människor.

sol-has-bg

Nyanlända skall inte fångas i byråkrati och bidragsberoende utan snabbt lotsas ut i företagande, skola och arbete. Många branscher har idag svårt att hitta medarbetare t.ex. äldreomsorg, skola och inte minst it-företag.

Vi måste därför så snabbt som möjligt se till att nyanlända blir anställningsbara. Målet med integrationen måste vara att minska bidragsberoende och utanförskap och ta tillvara den potential som finns hos våra nya invånare.

Viktiga punkter

  • Utveckla mötesplatser där människor med olika bakgrund möts och lär känna varandra. Mötesplatser som välkomnar alla och är öppna flexibla och lättillgängliga.
  • Tillsammans med näringslivet och den idéburna sektorn arbeta för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller till exempel ungdomar, personer med funktionsnedsättningar och invandrare.
  • Kommunal verksamhet skall erbjuda fler praktikplatser och vara ett föredöme för hållbar integration.
  • Alla Yrkeshögskoleutbildningar ska utökas.
  • Se över reglerna för att kunna ge nyanlända (om ej har uppehållstillstånd) gymnasiekompetens när de är över 20 år.
  • Fler AFS (arbetsintegrerade sociala företag) i samverkan med kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.