ÅRSmötesreferat 18/2 - 2023

Bild


Lördagen den 18/2 hade Centerpartiet i Vänersborgs kommun årsmöte där Mikael Larsson, riksdagsledamot och Centerpartiets talesperson i försvarsfrågor, deltog via länk. ”– Vi står inför många utmaningar där vår beredskap i Sverige behöver utökas och där målbilden idag är att ta höjd för en krigsberedskap där den civila beredskapen rustas för att klara ca 90 dagar, berättade Mikael. Vänersborgs kommun har ett samordnande ansvar lokalt för den civila beredskapen och Mats Andersson (C), kommunalråd informerade om kommunens krishanteringsråd där även civilsamhällets aktörer ingår.

Efter stämmotalet genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar där Johan Andersson omvaldes till ordförande och det gjorde även styrelsen. Annalena Levin, Marita Högberg, Åsa Edvardsson, Daniel Tesfay, Henrik Jansson, Bo Carlsson och Mats Andersson samt ersättare Pär-Anders Söderberg fick förtroendet att leda partiet framåt. Elisabeth Wessel har skrivit en motion för att öka delaktigheten för de som behöver teckentolk: att teckentolken inte bara ska vara på plats utan även ska synas i TV-rutan. Några tänkta studiebesök fanns på förslag såsom F7 Såtenäs, Gröna Klustret tillsammans med närliggande kommunkretsar. Även i år uppmärksammas en kvinnlig företagare 8 mars.

HANDLINGAR

Inloggning i Connect krävs för att ta del av handlingarna (intranet-inloggning)

----------------------------------------------------------------------

Vad är viktigt för Dig i Vänersborgs kommun?

Maila synpunkter till: vanersborg@centerpartiet.se

klicka och följ oss på facebook!  

Text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.