Bollnäs kommun framåt!

Centerpartiet i Bollnäs står för ett nytt och närodlat ledarskap som vill och kan utveckla hela Bollnäs kommun.

  • SKOLAN KAN BÄTTRE - HÄR SKAPAS DRÖMMAR • Resultaten i skolan ska höjas • Tidiga insatser med specialpedagoger och en tillgänglig elevhälsa • Närvaro och arbetsro i skolan är en självklarhet
  • JOBBEN OCH FÖRETAGANDET • Bättre samarbete med företagen i Bollnäs - här skapas jobben • Rättvisa villkor - stopp för osund konkurrens • Gärna privata utförare i skola, förskola, vård och omsorg
  • MAT ÄR EN HELHET • Maten ska produceras så lokalt det går. • Mat ska lagas nära • Minskat matsvinn och kortare transporter
  • TRYGGHET • Välfungerande bredband/fiber och vägar i hela kommunen • Äldreomsorg med kvalitet, med plats för alla • Bollnäs sjukhus ska vara kvar

sol-has-bg

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter Bollnäs Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från Bollnäs

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.