Bollnäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Äldreboende och järnväg diskuterades

Äldreboende och järnväg diskuterades

Gruppbild Orsa

Kenneth Nilshem(c ) Bollnäs, Mikael Thalin(c ) Orsa, Barbro Wåger(c ) Bollnäs, Håkan Yngström(c ) Orsa och Bernt Westerhagen(c ) Orsa

Centerpartister från Orsa och Bollnäs träffades i Orsa under tisdagen för ett erfarenhetsutbyte. Ombyggnationen av Lillåhem var en av huvudpunkterna under mötet. Den ska leda till ett bättre boende och en bättre omsorg för de äldre och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen.

-Det är ett mycket intressant projekt där brukaren verkligen är i fokus. Det är en fantastisk satsning som Orsa gör, framförde Barbro Wåger under besöket.

Den andra frågan som intresserar besökarna särskilt är testet med pendeltåg mellan Orsa och Mora. Det pågår under våren och genomförs av Inlandsbanan med finansiering från bland andra Orsa Kommun. Målet är att få fler att välja att åka kollektivt och att stärka pendlingsmöjligheterna mellan Orsa och Mora. Dessutom stärker satsningen Inlandsbanan som en viktig transportled i Inlandet.

-Testet är intressant för mig som är ledamot i Tåg i Bergslagens styrelse. Ökat resande med tåg är bra, säger Kenneth Nilshem.

Mikael Thalin lyfte fram arbetet med att rädda Bollnäsbanan från nedläggning och som berör båda kommunerna. Den ingår i en utredning om ”Tredje spåret” som ska belysa om Inlandsbanan med tvärbanor kan bli ett komplement till Norra stambanan.

–Inlandsbanan AB har genom åren visat att man genom kostnadseffektiva åtgärder kan underhålla och utveckla Inlandsbanan till lägre kostnader än statliga Trafikverket. Bollnäsbanan borde tas över och förvaltas av IBAB på samma sätt för att hindra att spåret rivs upp, säger Mikael Thalin.