Bollnäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Interpellation till socialnämdens ordförande

Interpellation till socialnämdens ordförande

Angående personalsituationen rörande undersköterskor i äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård.

Bristen på utbildad personal är stor. Kommunerna har svårt att rekrytera undersköterskor till äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård. Yrkets status behöver ett uppsving. Det gäller lön, arbetsmiljö och egna utvecklingsmöjligheter.

Detta gäller även andra personalgrupper såsom sjuksköterskor och socionomer.

Jag antar att bilden i Bollnäs kommun ser likartad ut som i landet i övrigt. Om det är bättre förutsättningar hos oss är det naturligtvis positivt.

Mot bakgrund av ovan vill jag rikta följande frågor till socialnämndens ordförande:

  • Hur ser detta ut i Bollnäs?
  • Vilka insatser och åtgärder kan kommunen göra för rekrytering av personal, i detta fall undersköterskor i äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård om behovet finns?
  • Sker samverkan med grannkommuner och regionen i detta avseende?

Arbrå 2017-03-13

Kenneth Nilshem (C)

 

En interpellation är en fråga som kräver ett utförligare svar och där den förtroendevalda med direkt politiskt ansvar, i detta fall socialnämdens ordförande får en viss tid på sig att förbereda ett svar på frågan. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter delta i debatten.