Bollnäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Motion till kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige

Det gäller att se möjligheter och utveckling i och för hela vår kommun. En vital del av kommunen är Arbråbygden. Inte minst Arbrå samhälle som boende- och serviceort har stora förtjänster, trots motgångar under senare decennier. Grundläggande offentlig och kommersiell service finns men med ett reducerat innehåll och utbud. Många småföretag verkar i bygden. Boendemiljöerna är bra och kommunen och dess bolag har gjort satsningar under senare tid med bostäder, utbyggd fjärrvärme och fiber/bredband. Regionalt satsas det på ännu bättre kollektivtrafik.

Dock behövs en kraftsamling och fokus inte minst när det gäller den fysiska miljön. Gradvis ökande förfall av utemiljöer och fastigheter sänker betyget.

Kommunen och dess företag kan spela en viktig och ledande roll när det gäller utveckling i hela kommunen. För Arbrås del handlar det nu i första hand om området, fastigheter och miljön kring Idatorget, Storgatan och Bondegatan. Fastigheter som behöver rustas eller rivas, förändrad och förbättrad trafiksituation efter Storgatan och utveckling av kommersiella och andra ytor i fastigheter. Offentlig toalett/skötrum krävs också.

Kommunen, privata aktörer och Bollnäs Bostäder skulle tillsammans kunna åstadkomma mycket av förbättringar. Föreningslivet i Arbrå ställer också upp och hjälper till.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att kommunen, tillsammans med sina kommunala företag, privata företag och fastighetsägare och föreningslivet i Arbrå, tar initiativ till och samordningsansvar för ett strukturerat utvecklings- och förändringsarbete i Arbrå gällande främst fysisk miljö, boende och service.

//Kenneth Nilshem