Bollnäs
Centerpartiet lokalt

Årsmötet 2019

Centerpartiet i Bollnäs årsmöte hölls detta år i församlingshemmet vid Hanebo Kyrka, Kilafors.

Ett 40-tal medlemmar hällsades välkommen av kretsordförande Elisabeth Johansson som lämnade över ordet till Magnus Svensson från regionen som var kvällens gästtalare. Magnus informerade om Bollnäs sjukhus med lite hjälp av Hannah-Karin och om januariöverenskommelsen på riks. Sedan blev det en stunds paus med smörgåstårta och kaffe.

Magnus & Hannah-Karin

Hannah-Karin & Magnus

Efter kaffet öppnades själva årsmötet och till presidiet valdes som ordförande Per-Erik Andersson samt Gustaf Söderlind vice och Lena Winterberg som sekreterare.

Årsmötet följde dagordningen enligt stadgarna och valde en delvis ny styrelse och en ny ordförande i Maria Olsson. Några som avslutade sitt uppdrag i den samma avtackades med blommor.

Den nya styrelsen består av Maria Olsson, Lena Winterberg Nicklas Fredriksson, Sonja Westerlund, Barbro Wåger, Efrem Habte, Hannah-Karin Linck och Mark Boustedt.

Och de som tackade för sig var Elisabet Johansson, Kenneth Nilshem, Magdi Elhade, Marina Nilsson och Osoda Karimhadzajeva.

Vi kommer att presentera den nya styrelsen bättre senare.

Den nya ordförande Maria Olsson tackar den avgående Elisabeth Johansson

Bengt-Olov Renöfält informerade lite om vad som händer i kommunen och man passade även på att gratulera Edvin Säll som har blivit vald till Distriktordförande för CUF innan man stängde mötet.

Edvin Säll