Motion Föreningsalliansen

Motion om utveckling av föreningsalliansen

Vi är imponerade av den verksamhet som pågår med hemvist på Fabriksgatan 10. Föreningsalliansen gör ett fantastiskt arbete för att ge ungdomar en aktiv fritid. De erbjuder en naturlig mötesplats, de ordnar aktiviteter och arrangemang.

Föreningsalliansen erbjuder Fritidsbanken som är en viktig funktion där den som vill får låna sportanknuten utrustning utan kostnad eller besvärlig administration. Föreningsalliansen drivs i projektform av ett antal eldsjälar. Vi ser verksamheten som viktigt att bevara och utveckla för att ge våra unga och äldre en aktiv och meningsfull fritid. Verksamheten är utmärkt för att främja integration och för att bryta utanförskap. Framtida ledare fostras i denna verksamhet och de påpekar vikten av vuxendeltagande. Vi vill att kommunen är tydlig och uppmuntrande för att underlätta och säkerställa en fortsatt verksamhet.

Det finns många aktiviteter framförallt med sportinriktning, men det finns plats för fler. Ett område som saknar verksamhet är det tekniska, med skruvande och mekande, kanske på egna fordon och utrustningar, kanske på miljöteknik eller digital utveckling. Här finns en stor grupp ungdomar med intressen som borde fångas upp.

En del rutiner i den kommunala verksamheten fungerar inte helt smidigt gentemot Föreningsalliansen. Det gäller främst bokningar av kommunala lokaler och planer. Det knorras en del över att Föreningsalliansen inte är betalande. För oss i Centerpartiet är det självklart att planer och hallar ska användas. Det är syftet med att kommunen driver dem. Samhällsnyttan i denna verksamhet överstiger vida eventuellt intäktsbortfall för kommunen.

Centerpartiet föreslår därför:

att kommunen aktivt deltar i att säkerställa Föreningsalliansens framtid och dess utveckling

att kommunen inventerar sina lokaler och resurser för teknisk verksamhet och samråder med Föreningsalliansen om detta.

att kommunen ser över rutiner för att snabba på och underlätta Föreningsalliansens bokningar av lokaler och planer samtidigt som de säkerställer fritidsenhetens ekonomi kring dessa bokningar.

Marina Nilsson, Centerpartiet Bengt-Olov Renöfält, Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.