Bollnäs
Centerpartiet lokalt

Motion fritidsgård

Motion om fritidsgård på Ren

Ren växer, antalet barn och ungdomar ökar. Det planeras för mer bebyggelse och en ny skola. Samtidigt ser vi hur det vandaliseras och skräpas ner i området och förmodligen görs det till stor del av ungdomar. För att råda bot på detta bör vi fundera på vad vi kan göra för att aktivera dem på ett bra sätt.

Vi tror att fritidsgårdar ska ligga där ungdomarna bor. Då blir det naturligt att vara där och vara med i verksamheten. Kilbergsskolan är ett naturligt ställe att samlas runt idag, det visar sig återkommande då många yngre samlas där även utanför skoltid, och även efter att de gått ur åk 6. Där känner ungdomar trygghet och det finns engagerad och utbildad personal. Där finns lokaler och ytor att använda. Lokalerna används under skoldagen, sedan står de tomma.

För att bli riktigt bra ska en fritidsgård drivas i samspel mellan skola, fritidsledare och ungdomarna själva. Då kan de som verkligen behöver uppmärksamheten följas och uppmuntras till positiva aktiviteter. Det kommer att ge resultat både i skolarbetet och på fritiden. Ett sådant samspel skulle också ge goda förutsättningar för att både lokaler och personal ska kunna organiseras utan att det blir konflikter och innebär god hushållning med pengar.

Vi behöver ta krafttag för att ge våra ungdomar en meningsfull fritid. Vi måste bli bättre på integration och höja skolresultat och närvaro i skolan. Fler lokala fritidsgårdar gärna med olika intresseinriktningar tror vi är en del av lösningen.

Centerpartiet föreslår därför:

-att det på försök startas en fritidsgård på Ren

och

-att om försöket faller väl ut blir en permanent verksamhet

och

-att det då också startas fler områdesknutna fritidsgårdar i Bollnäs, förslagsvis på Gärdet och Granberg.

Bengt-Olov Renöfält, Centerpartiet.