Färdigställ naturparken i Arbrå

Naturparken i Arbrå är en uppskattad plats.

Alla åldrar söker sig dit, där finns grillplats och lekredskap.

Men, parken bör kompletteras och färdigställas för att öka attraktiviteten och bli en ännu bättre mötesplats.

Ett utegym och en servicebyggnad med toalett mm behövs.

Jag föreslår därför

att Naturparken i Arbrå kompletteras och färdigställs med ett utegym och en servicebyggnad med toaletter, skötrum mm

Arbrå 2021-04-02

Kenneth Nilshem (C)