Motioner till partistämman.

Från Bollnäs sida lämnades två motioner in till partistämman

Båda bifölls på lördagens distriktsstämma. Den ena, den om plastbantningen först efter omröstning. Motionerna lyder.

Plastbanta under valkampanjen

Förslag till beslut: Distriktsstyrelsen föreslår stämman att bifalla motionen

Centern ska vara först med att plastbanta under valkampanjen
Äntligen har världen öppnat upp ögonen för allt skräp som ackumulerats i havet, på land, i fisk, i kött och slutligen i våra kroppar. När jag började undervisa om plastens skador för lite mer än 10 år sedan var de enda faktafilmer jag kunde hitta från enskilda forskares youtube klipp, idag vet vi mer. Idag kan vi läsa om vår konsumtions tydliga spår i dagstidningar, i läroböcker och på sociala medier.
För oss i Centerpartiet i Bollnäs kommun är det en självklarhet att försöka minska på skräpet och minska på plast i vår politiska vardag. Vi som är politiker, på riksdagsnivå eller i den lilla kommunen, måste våga visa vägen. Vi ska vara förebilder som vågar säga nej till alla onödiga prylar som vräks över oss. Vi behöver visa hur en framtid utan skräp kan se ut och den börjar faktiskt i våra valstugor. Det är där vi visar väljarna var Centern står i plastfrågan.
Centerpartiet i Bollnäs vill i nästa valkampanj välja bort gratisgåvor och istället donera kostnaden för gratisgrejer till en miljörörelse som jobbar med att minska skräpet i haven och naturen. Vi måste visa att vi vågar detta trots att gratis är gott. Vi föreslår stämman besluta att inte ge ut gratisgrejer i plast under valkampanjen. att alla givaways i webbshoppen är miljövänliga.

Linda-Marie Åsberg

Nicklas Fredriksson

Och en om metalldetektorer.

Motion om att förenkla användandet av metalldetektor

Förslag till beslut: Distriktsstyrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

I dag är det tillåtet att inneha en metalldetektor och det är ju bra, men att använda den är förbjudet om du inte söker ett tillstånd före varje annvändning. Ett tillstånd som tar tid och kostar mycket pengar.
Ta tex att du tappar nycklarna i snön på din egna tomt så får du inte leta dem med en metalldetektor om du inte har betalt in 700kr och väntat på ett tillstånd som du kanske inte ens får.
Som det är nu gör man alla förövrigt laglydiga användare till lagbrytare med dessa regler.
De som vill missbruka metalldetektorn till olaglighete gör ju det ändå utan att söka tillstånd.
Kanske en licens skulle vara bättre?
Jag föreslår att stämman besluta: att Centerpartiet jobbar för ett enklare regelverk för användande av metalldetektorer.


Nicklas Fredriksson, Kretsordförande Bollnäs