Gruppmöten

På gruppmöten diskuterar vi hur partiet ska ställa sig i aktuella politiska frågor i kommunen. Mötena är öppna för alla som är förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder eller bolag.

Mötena hålls vanligen på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 6 i Gävle, kl 18:00 - 20:00. Gruppmötena hålls vanligtvis måndagen före kommunfullmäktige (undantag är markerade med stjärna här nedanför).

  • 17 februari (inför KF 24 februari)
  • 16 mars (inför KF 30 mars*)
  • 11 maj (inför KF 18 maj)
  • 8 juni (inför KF 15 juni)
  • 15 september (om budgeten*, 19:30)
  • 21 september (inför KF 28 september, 19:30)
  • 12 oktober (inför KF 26 oktober*)
  • 23 november (inför KF 30 november)
  • 7 december (inför KF 14 december)