Gävle
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda


Kretsstyrelsen (Centerpartiet Gävle)

Suzana Stamenkovic - ordförande
Christer Lindström
Robert Wallner
Erik Holmestig
Karin Hedberg
Fredrik Ohlson
Ingeborg Wigzell
Staphanie Forsmark

Kommunstyrelsen

Margaretha Wedin - ledamot
Roland Ericsson - ersättare

Kommunfullmäktige

Ayser Bayraktar - gruppledare
Ann-Helen Persson - ledamot
Erik Holmestig - ledamot
Eiran Cooper - ersättare
Urban Sjölander - ersättare

Kommunala nämnder och bolag

Anna Wretblad - ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
Bengt-Göran Wikström - ersättare i Kultur- & Fritidsnämnden
Leena Bergander Wikström - vice ordförande i Näringslivs- & Arbetsmarknadsnämnden
Elisabeth Carlsson - vice ordförande i Omvårdnadsnämnden
Karin Hedberg - vice ordförande i Socialnämnden
Ayser Bayraktar - ledamot i Utbildningsnämnden
Erik Holmestig - ordförande i Gävle energi
Urban Sjölander - suppleat i Gävle hamn