Gävle
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda


Kretsstyrelsen (Centerpartiet Gävle)

Suzana Stamenkovic - ordförande
Christer Lindström
Robert Wallner
Erik Holmestig
Karin Hedberg
Ingeborg Wigzell

Anders Ekman

Julia Cederstrand

Kommunstyrelsen

Margaretha Wedin - ledamot
Leena Wikström- ersättare

Kommunfullmäktige

Leena Bergander Wikström - gruppledare

Margaretha Wedin

Elisabeth Carlson Cederholm

Stefanie Forsmark

Roland Ericsson

Erik Holmestig


Kommunala nämnder och bolag

Leena Bergander Wikström

Valberedningen KF Ordförande

Kommunstyrelsen, ersättare

Näringslivsutskottet

Regionfullmäktige, ersättare

Hållbarhetsnämnden regionen ,ersättare

Margaretha Wedin

Kommunstyrelsen, ordinarie ledamot

Kommunalråd

Ordförande SBU

Valberedning ersättare

Gävle stadshus, ledamot

Elisabeth Carlsson Cederholm

Omvårdnadsnämnden, ordförande

Anna Wretblad

Omvårdnadsnämnden, ersättare

Överförmyndarnämnden, ersättare

Eiran Cooper

Valnämnden, ledamot

Gästrikevatten, ersättare

Urban Sjölander

Jävsnämnden, ersättare

Gävle Hamn, ledamot

Bengt-Göran Wikström

Kultur och fritidsnämnden, ordinarie ledamot

Gavlegårdarna ,ersättare

Bjarni Arnason

Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare

EU kandidat

Suzana Stamenkovic

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden, ordinarie ledamot

Ayser Bayraktar

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden, ersättare

Rädningstjänstern, ersättare

Stephanie Forsmark

 Socialnämnden, vice ordförande

Roland Ericsson

Socialnämnden, ersättare

Gemensamma nämnden/Hjälpsam, ledamot

Mindre Arbetarbostäder och Större Arbetarbostäder, ersättare

Robert Wallner

Utbildning, ordinarie ledamot

Leader Nedre Dalälven, ledamot

Ingeborg Wigzell

Utbildning, ersättare

Erik Holmestig

Gävle energi, Bomhus energi, ordförande tillika administrativt

stöd till krets och fullmäktigegrupp

Lars Engstrand

Gavlia, ledamot

Christer JP Lindström

Kommunrevission

Eva Persson

Gästrikeåtervinnare, ersättare 

Ann-Helen Persson

Gruppledare i distriktet