• / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Det är vi som är förtroendevalda för Centerpartiet i Gävle kommun. Du kan läsa den officeilla listan med alla partier här.

sol-has-bg

Kommunfullmäktige

Erik Holmestig (ordinarie)
Margaretha Wedin (ordinarie)
Stephanie Forsmark (ordinarie)
Roland Ericsson (ordinarie)
Elisabeth Carlsson Cederholm (ersättare)
Ayser Bayraktar (ersättare)

Nämnder

Kommunstyrelsen

Erik Holmestig (ordinarie, kommunalråd)
Stephaie Forsmark (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

Karin Hedberg (ordinarie)
Julia Cederstrand (erästtare)

Jävsnämnden

Urban Sjölander (ersättare)

Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden

Suzana Stamenkovic (ordinarie)
Ayser Bayraktar (ersättare)

Omvårdnadsnämnden

Elisabeth Carlsson Cederholm (ordförande)
Anna Wretblad (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden

Anders Ekman (ordinarie)
Bjarni Arnason (ersättare)

Socialnämnden

Stephanie Forsmark (1:a vice ordförande)
Roland Ericsson (ersättare)

Utbildningsnämnden

Julia Cederstrand (ordinarie)
Ingeborg Wigzell (ersättare)

Valnämnden

Urban Sjölander (ordinarie)

Överförmyndarnämnden

Anna Wretblad (ersättare)

Kommunala Bolag

AB Gavlebårdarna

Karin Hedberg (ersättare)

Gavlefastigheter Gävle Kommun AB

Lars Engstrand (ersättare)

Gävle Drift & Service AB

Lars Engstrand (ersättare)

Gävle Parkeringsservice AB

Margaretha Wedin (ledamot)

Gävle Hamn AB

Urban Sjölander (ledamot)

Gävle Energi AB

Ann-Helen Persson (ordförande)

Bomhus Energi AB

Ann-Helen Persson (ledamot)

BionärNärvärme AB

Ann-Helen Persson (ordförande)

Gävle Energisystem AB

Ann-Helen Persson (ordförande)

Gävle Kraftvärme AB

Ann-Helen Persson (ordförande)

Gästrike Ekogas AB

Ann-Helen Persson (vice ordförande)

Gävle Stadshus AB

Margaretha Wedin (ledamot)

Gästrike Vatten AB

Bjarni Arnason (ledamot)

Visit Hälsingland Gästrikland AB

Christer Lindström (lekmannarevisor)

Kommunalförbund

Gästrike Räddningstjänstförbund

Ayser Bayraktar (ersättare)

Gästrike Återvinnare

Eva Persson (ersättare)

Fonder och stiftelser

Fonden för mindre arbetarbostäder

Roland Ericsson (ledamot)
Christer Lindström (kommunens revisorer)

Fonden för större arbetarbostäder

Roland Ericsson (ledamot)
Christer Lindström (kommunens revisorer)

Övrigt

Kommunala pensionärsrådet

Erik Holmestig (ordförande)
Elisabeth Carlson Cederholm (ledamot)

Näringslivs- och upphandlingsutskott

Stephanie Forsmark (ledamot)

Kommunrevisionen

Christer Lindström

Revisorer för granskning av revisorskollegiet

Erik Holmestig (ledamot)

Krisledningsutskott

Erik Holmestig (ledamot)

Samhällsbyggnadsutskott

Erik Holmestig (ordförande)

Kretsstyrelsen (Centerpartiet Gävle)

Suzana Stamenkovic (ordförande)
Christer Lindström
Robert Wallner
Erik Holmestig
Karin Hedberg
Ingeborg Wigzell
Anders Ekman
Julia Cederstrand