Förtroendevalda

Det är vi som är förtroendevalda för Centerpartiet i Gävle kommun. Du kan läsa den officeilla listan med alla partier här.

sol-has-bg

Kommunfullmäktige

Erik Holmestig (ordinarie)
Margaretha Wedin (ordinarie)
Roland Ericsson (ordinarie)
Elisabeth Carlsson Cederholm (ersättare)
Ayser Bayraktar (ersättare)
Anders Ekman (ersättare)

Nämnder

Kommunstyrelsen

Erik Holmestig (ordinarie, kommunalråd)
Julia Cederstrand (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

Karin Hedberg (ordinarie)
Julia Cederstrand (erästtare)

Jävsnämnden

Urban Sjölander (ersättare)

Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden

Suzana Stamenkovic (ordinarie)
Ayser Bayraktar (ersättare)

Omvårdnadsnämnden

Elisabeth Carlsson Cederholm (ordförande)
Anna Wretblad (ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden

Bjarni Arnason (ordinarie)
Margareta Wedin (ersättare)

Socialnämnden

Aleksandra Stamenkovic (1:a vice ordförande)
Roland Ericsson (ersättare)

Utbildningsnämnden

Julia Cederstrand (ordinarie)
Ingeborg Wigzell (ersättare)

Valnämnden

Urban Sjölander (ordinarie)

Överförmyndarnämnden

Anna Wretblad (ersättare)

Kommunala Bolag

AB Gavlebårdarna

Karin Hedberg (ersättare)

Gavlefastigheter Gävle Kommun AB

Lars Engstrand (ersättare)

Gävle Drift & Service AB

Lars Engstrand (ersättare)

Gävle Parkeringsservice AB

Margaretha Wedin (ledamot)

Gävle Hamn AB

Urban Sjölander (ledamot)

Gävle Energi AB

Anders Ekman (ordförande)

Bomhus Energi AB

Anders Ekman (ledamot)

BionärNärvärme AB

Anders Ekman (ordförande)

Gävle Energisystem AB

Anders Ekman (ordförande)

Gävle Kraftvärme AB

Anders Ekman (ordförande)

Gästrike Ekogas AB

Anders Ekman (vice ordförande)

Gävle Stadshus AB

Margaretha Wedin (ledamot)

Gästrike Vatten AB

Bjarni Arnason (ledamot)

Visit Hälsingland Gästrikland AB

B-G Wikström (lekmannarevisor)

Kommunalförbund

Gästrike Räddningstjänstförbund

Ayser Bayraktar (ersättare)

Gästrike Återvinnare

Eva Persson (ersättare)

Fonder och stiftelser

Fonden för mindre arbetarbostäder

Roland Ericsson (ledamot)
B-G Wikström (kommunens revisorer)

Fonden för större arbetarbostäder

Roland Ericsson (ledamot)
B-G Wikström (kommunens revisorer)

Övrigt

Kommunala pensionärsrådet

Erik Holmestig (ordförande)
Elisabeth Carlson Cederholm (ledamot)

Näringslivs- och upphandlingsutskott

Julia Cederstrand (ledamot)

Kommunrevisionen

B-G Wikström

Revisorer för granskning av revisorskollegiet

Erik Holmestig (ledamot)

Krisledningsutskott

Erik Holmestig (ledamot)

Samhällsbyggnadsutskott

Erik Holmestig (ordförande)

Kretsstyrelsen (Centerpartiet Gävle)

Suzana Stamenkovic (ordförande)
Erik Holmestig
Karin Hedberg
Ingeborg Wigzell
Mattias Björlestrand
Anders Ekman
Julia Cederstrand
Pernilla Spåls

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.