Gävle
Centerpartiet lokalt
  • / Gruppmöten

Gruppmöten

På gruppmöten diskuterar vi hur partiet ska ställa sig i aktuella politiska frågor i kommunen. Alla medlemmar äv välkomna. Mötena hålls vanligen i våra lokaler på Berggrenska gården, Kyrkogatan 14 i Gävle, kl 18:00 - 20:00. Hålls mötet på annan plats aviseras detta på vår Faceook-sida.

  • 11 feb
  • 18 mars
  • 23 april - OBS: Tisdag!
  • 20 maj
  • 10 juni
  • 16 sep
  • 21 okt
  • 18 nov
  • 2 dec