Hofors
Centerpartiet lokalt
  • / Våra politiker

Våra politiker

Hans Larsson                                      
Uppdrag:
Kommunfullmäktige,
ledamot
Kommunstyrelsen, ledamot
Hofors Vatten AB,
ledamot
Gästrike Vatten AB, ledamot
Gästrikerådet, ersättare

Ann-Sofie Stenbacka
Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ledamot
Kommunstyrelsen,
ersättare

Irene Johnsson
Uppdrag:
Socialnämnden, ersättare


Alice Lindgren
Uppdrag:
Kommunfullmäktige, ersättare
Barn- och
utbildningsnämnden, ersättare


Per Berglund
Uppdrag:
Kommunfullmäktige,
ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden,
ledamot


Ulla-Maj Stenbacka
Uppdrag:
Valnämnden, ersättare.
C E
Löfs Donationsfond, ledamot


Börje Lindgren
Uppdrag:
Valberedningen,
ersättare
Fastighetsbildningsförrättningar, god man för
tätortsförhållanden


Hans
Berglund
Uppdrag:
Fastighetsbildningsförrättningar, god man för jordbruks-
och skogsbruksfrågor


Britt
Lindgren
Uppdrag:
Revisor för kommunen och kommunens fonder
Hoforshus AB,
revisor.
Hofors Kommunhus AB, revisorsersättare
Hofors Energi AB,
revisorsersättare
Hoåns Kraft AB, revisor.
Gästrike Vatten AB,
revisor.
Hofors Vatten AB, revisor.