Hudiksvall
Centerpartiet lokalt

Verksamhetsplan  våren 2018

för Hälsingtuna Centerkvinnor

januari 22 styrelsemöte

februari 8 avdelningens årsmöte i Fiskeby

22 Centerkretsens årsstämma i Bjuråker

Mars 8 internationella kvinnodagen uppmärksammas 26 passionsandakt m efterfölj. möte i Ingsta

april 28 distriktsstämma i Gävle

17 medlemsmöte

Maj 3 avdelningens 80-års jubileum

Juni 8-10 förbundsstämma i Halmstad 85-års jubileum

11 terminsavslutning med sommarutflykt

 

Trevlig sommar!