Forsa Centeravdelnings årsmöte 2020

Den 16/2 kl 18:00 har Forsa Centeravdelning årsmöte.
Årsmötet hålls på Mariagården mittemot Forsa kyrka.

Välkomna!