Kommunikation steg 1 - 2021-04-12 kl 19-21

Att kommunicera ut den politik och de värderingar en står för är grunden för att Centerpartiet ska nå ännu större framgångar. Centerpartiets kommunikationsutbildningar ger dig verktygen för att du ska bli en framgångsrik Centerambassadör och superkommunikatör.

Kontakta Margareta Stark för mer information.

Maila eller telefon 070-348 00 45