Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden hanterar ärenden kring t.ex:

  • Plan- och bygg
  • De deltae i den översiktliga fysiska planeringen
  • De ansvarar för tillsynen av att användningen av mark, vatten samt byggandet följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i byggnadsnämnden:

Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Erik Jensen, Rogsta
Uppdrag: Ledamot i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd Ersättare i Kommunfullmäktige Ersätta...
Anna Guldbrand, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Byggnadsnämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen
Jörgen Bengtson, Långvind
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i AB Hudiksvallsbostäder...
Mats Olsson, Norrbo
Uppdrag: Ersättare i byggnadsnämnden
Markus Emretsson, Delsbo
Uppdrag: Ersättare i byggnadsnämnden
Cecilia Bäckström, Näsviken
Uppdrag: Ersättare i Byggnadsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.