Kultur- och fritidsnämnden

  • I denna nämnden arbetar vi med att fullgöra, kommunens uppgifter inom kultursektor, kulturskola och fritid.
  • Nämnden ansvarar för stöd till föreningslivet och strategiska kultur- och fritidsfrågor.
  • Även frågor om ungdomsinflytande, konsumentpolitik och den strategiska folkhälsopolitiken.

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i Kultur- och fritidsnämnden:

Sven Bergström, Forsa
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Styrelse...
Lisa Östberg, Delsbo
Uppdrag: Ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Kommunfullmäktige
Jesse Ljung, Delsbo
Uppdrag: Ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Lärandenämnden
Marie Ohlsson, Hudiksvall
Uppdrag: Ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden
Tibor Balazi, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Per Helander, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Fiberstaden AB Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Maj-Britt Andersson, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Kultur- och Fritidsnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.