Lärandenämnden

Lärandenämnden ansvarar för kommunens skolor och utbildningar, ett viktigt uppdrag som handlar om att se till att barn och unga i hela kommunen känner sig trygga i skolan och får den utbildning just de har rätt till. Det ska också finnas möjligheter för studier även efter grundskolan och gymnasiet.

  • Förskola
  • Särskola
  • Särvux
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning
  • Högskoleutbildning
  • Kommunal vuxenutbildning

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i Lärandenämnden:

Anton Stark, Hudiksvall
Uppdrag: 2:e vice ordförande i Lärandenämnden Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyre...
Stina Jonsson, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige
Fredrik Brink, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Lärandenämnden
Linda Östblom, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Lärandenämnden
Bengt-Åke Nilsson, Hälsingtuna
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen Ersättare i Lärandenämnden 2:...
Jan-Erik Jonsson, Delsbo
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Byggnadsnä...
Jesse Ljung, Delsbo
Uppdrag: 2:e vice ordf i kommunfullmäktige Ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden Ersättare i Lä...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.