Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Detta är en gemensam nämnd mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Den jobbar med samverkan inom miljö- och räddningstjänstverksamhet. Nämnden är även Hudiksvalls kommuns naturvårdsorgan.

Nämnden ansvarar bland annat för:

  • Miljö- och hälsoskydd
  • Räddningstjänsten i Hudiksvall och Nordanstig
  • Samordning av kommunal beredskapsplanering

Våra ordinarie ledamöter samt ersättare i Norrhälsinge Miljö- och räddningsnämnd:

Erik Jensen, Rogsta
Uppdrag: Ledamot i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd Ersättare i Kommunfullmäktige Ersätta...
Veronica Eriksson, Bjuråker
Uppdrag: Ordinare i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd Ledamot i Tekniska nämnden
Ingrid Bryntse, Hudiksvall
Uppdrag: Ledamot i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd Ersättare i Hälsinglands museum
Ulrika Körsbärskvist, Hudiksvall
Uppdrag: Ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Anna Lindgren, Forsa
Uppdrag: Ersättare i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.