Uttalande kring Bricka gruva!

Centerpartiet presenterar nu en av våra valfrågor kring miljö inför valet 2018.
Centerpartiet säger skarpt nej till miljöfarlig gruvbrytning och där ibland brytning av Vanadin i Bricka!

Centerpartiet har alltid värnat miljön och omvärlden. Centerpartiet har nu tagit tydlig ställning gällande de planer som finns på gruvbrytning i Bjuråker, närmare bestämt gruvan i Bricka. Detta ställningstagande har fastställts av kretsstämman där ett 50-tal av Centerpartiet i Hudiksvalls medlemmarna närvarande. Uttalandet som antogs lyder:

  • Vi skall ställa höga miljökrav på all verksamhet som påverkar miljön och livskvaliteten för kommunens invånare. Gruvbrytning i större skala har stora miljökonsekvenser för bland annat vattenförsörjningen i hela kommunen. Centern säger därför NEJ till planerna på att bryta Vanadin i Bricka och vill verka för att gruvreservatet tas bort ur nästa översiktsplan.

Detta är en av frågorna kring miljön som Centerparteit kommer att driva på. Vi vill inte se någon miljöfarlig gruvbrytning i Hudiksvalls kommun. Vår miljö och våra vattendrag är något vi ska vårda och vara rädda om.

Vi kommer inom kort att presentera fler förslag och ståndpunkter kring miljö och andra områden. Vi håller just nu på att finslipa på vår valplattform inför kommunvalet i höst. Det kommer ligga till grund i vårt arbete för ett nytt ledarskap i Hudiksvalls kommun.