Hudiksvall
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / En politik för hela kommunen!

En politik för hela kommunen!

Centerpartiets valplattform inför valet den 9:de september består av fyra huvudpunkter.

 • Nära boende
 • Hållbar skola
 • Nära samarbete
 • Hållbar närmiljö

Höstens val närmar sig och Centerpartiet står nu rustade med slipad och väl förankrad politik för hela kommunen. Politiken är framtagen i dialog med de lokala centeravdelningar som finns runt om i hela vår kommun.

Centerpartiet i Hudiksvalls valplattform består av fyra huvudpunkter. Under dessa rubriker finns den politik som vi anser behövs för att få Hudiksvalls kommun att växa och bli tryggare, grönare och mer företagsamt. Huvudpunkterna är:

 • Nära boende:
  - Fortsätt prioritera fiberutbyggnad i hela kommunen
  - Trygghetsboende i alla kommundelar
  - Utökade LIS-områden (tillåt strandnära byggande)
  - Mer byggbar mark och en enklare bygglovsprocess
  - Fler bostäder för alla åldrar
  - Rusta upp Resecentrum och ge det fyra väggar
 • Nära samarbete:
  - Underlätta för privata initiativ i välfärden
  - Underlätta för föreningslivet att nyttja kommunala lokaler på t.ex. kvällstid
  - Kommunen ordnar regelbundet trygghetsträffar på era orter tillsammans med polis och invånare
  - Medborgarkontor i alla kommundelar
  - Ta vara på kompetensen hos nyanlända t ex genom praktikplatser i kombination med utbildning
  - Förbättrat samarbete mellan kommunen, föreningarna och företagen
 • Hållbar skola:
  - Vi är inte nöjda förrän ALLA elever blir godkända
  - Öka andelen närodlat i kommunens mat
  - Behåll tillagningsköken på alla skolor
  - Trygg och hållbar skolmiljö
  - Ökad dialog mellan kommun och skolelever
 • Hållbar närmiljö:
  - Verka för utökad kollektivtrafik på landsbygden
  - NEJ till miljöskadlig gruvbrytning
  - Fortsatt arbete för en giftfri vardag
  - Främja närproducerad energi från sol, vind och vatten
  - Omställning av den kommunala fordonsflottan
  - Ge alla som vill möjlighet till en egen odlingslott

Vi går in i denna valrörelsen med framtidstro och en väl förankrad politik som ser till hela kommunen. Vi tror att mycket av det som behöver göras i vår kommun står att finna under dessa fyra huvudpunkter. Vi måste se till att det går att leva, verka och bo i hela kommunen. För det behövs ett nytt ledarskap i Hudiksvall.