Centerpartiets budgetförslag, en budget för hela Hudiksvalls kommun

På bilden syns, Jan-Erik Jonsson (C), Stina Jonsson (C) och Karin Hansson (C).

Under gårdagens kommunfullmäktige presenterade Centerpartiet vårt budgetförslag för 2020. Ett budgetförslag som ser de utmaningar vår kommun står inför men som också ser till hela kommunen. De fokusområden som var tydliga i vårt budgetförslag var bl.a. miljö- och klimat, att hela kommunen ska leva och kommunens ekonomi.

Några av de att-satser som presenterades i budgetförslaget var:

  • Att i översiktsplanen lägga in minst ett till större område för vindkraft samt göra området kring Brickagruvan ICKE tillgänglig för gruvbrytning.
  • Att avsätta 5 miljoner till kommunstyrelsen inom området landsbygdsutveckling med fokus på samarbeten, för att i senare skede växla upp pengar mot exempelvis Leader-samarbeten.
  • Att inköp enligt principen närodlat skall finnas i upphandlingar.
  • Att om möjlighet ges skall solceller införas på kommunens skolor för att integreras i undervisningen.
  • Att tillsätta en energisparkommité med uppgift att se över hur/vad kommunen kan göra för spara på energi och miljö.
  • Att avsätta 30 miljoner årligen from 2020-2022 för bredbandsutbyggnad i alla delar av kommunen. Det kommunalt ägda Fiberstaden skall ges nya ägardirektiv gällande optimeringen av utbyggnaden i dialogen med privata investerare så att samtliga kommunmedborgare gynnas på bästa möjliga sätt.

Tyvärr fick vi inte gehör för vårt budgetförslag utan majoriteten bestående av S, M och Mp fick igenom sitt budgetförslag i sin helhet. Centerpartiet kommer nu fortsätta att driva en aktiv opposition för att under den kommande mandatperioden försöka genomföra de att-satser vi presenterat.

Centerpartiets budgetförslag , 539.7 kB.