10 förslag för en ekonomi i balans

Centerpartiet presenterar nu en rapport som innehåller 10 förslag för hur vi ska se till att komma framåt i arbetet med att få en ekonomi i balans. Dagens prioriteringar från S, M och Mp innefattar en rad nerskärningar i den kommunala välfärden. Centerpartiet menar att det bör göras andra prioriteringar för att säkra välfärden och samtidigt få ordning på ekonomin.

Att Hudiksvalls kommuns ekonomi står inför stora utmaningar är inget nytt. Detta är något kommunen kämpat med under en lång tid. Majoritetens drag för att lyckas vända trenden och spara pengar under de närmsta åren är att skära ner på välfärden. Centerpartiet menar att det är en lång rad andra stenar som måste lyftas innan man börjar skära i delar av välfärden.

— För Centerpartiet är det viktigt att vi lyfter på alla stenar innan vi börjar skära ned i välfärden. Det handlar om vilka prioriteringar man väljer att göra och för oss är det självklart att skola och omsorg kommer före t.ex. asfalteringen av centrala Hudiksvall, säger Caroline Schmidt oppositionsråd för Centerpartiet.

Den rapport som Centerpartiet nu presenterar innehåller 10 förslag som partiet menar bör prioriteras för att vi ska lyckas få en ekonomi i balans utan att skära ned för mycket i den kommunala välfärden. Det handlar bland annat om att se över kommunens avtalstrohet och se över de kommunala bolagens utformning.

Läs artikeln med Caroline Schmidt i HelaHälsingland.

Här hittar du rapporten. , 138.9 kB.