ÅRETS KVINNLIGA INSPIRATÖR I HUDIKSVALLS KOMMUN

Den 8:e mars är som många vet den internationella kvinnodagen. Detta vill Centerpartiet uppmärksamma och därför inrättar Centerpartiet i Hudiksvall nu utmärkelsen ”Årets kvinnliga inspiratör”. Utmärkelsen går i år till Marlene Dellenfröjdh.

MOTIVERINGEN LYDER:

Med energi och engagemang skapar Marlene en musikalisk plattform där människor får möjlighet att mötas, inspireras och utvecklas för att må bra, både i grupp och på individnivå.
Detta engagemang bidrar till att stärka individer och skapa ett hållbart samhälle ur ett medmänskligt perspektiv.
Genom att arrangera uppträdanden och konserter hjälper Marlene till att sprida glädjen och välmåendet vidare till alla som vill lyssna.
Vi vill därför uppmärksamma Marlene och hennes genuina engagemang genom att utse henne till Årets kvinnliga inspiratör 2022.

Centerpartiet i Hudiksvall vill med denna utmärkelse uppmärksamma Marlenes fantastiska engagemang, driv och arbete. Marlene står också bakom den release och hyllningskonsert som hennes kör Hudik Delight – Sångverket tillägnar alla kvinnor som drabbats av våld i nära relationer. Konserten går av stapeln den 14 maj på Järnbruket i Iggesund.