Centerpartiet presenterar sitt budgetförslag för 2025!

Centerpartiet i Hudiksvall presenterar nu sitt budgetförslag för 2025. Centerpartiet har en vision för Hudiksvalls kommun, en vision där invånarna trivs och utvecklas, företagandet blomstrar och miljön- och klimatarbetet i kommunen växlas upp.

Partiet strävar efter en kommun där människor ges möjligheter att ta ansvar för sin egen vardag samtidigt som det finns en trygghet och stöd för de som behöver det. För att lyckas uppnå detta vill Centerpartiet främja samverkan och dialog mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället. Det är en politik och en budget för att skapa en gemensam framtid där alla kan känna sig delaktiga och inkluderade.

I budgetförslaget lägger Centerpartiet stort fokus på välfärden, med ett tydligt fokus på skolan och omsorgen. Det gör vi för att vi vet hur viktig skolan och omsorgen är för hela kommunen. Budgeten innehåller förslag för att skapa en skola där barnens lärande och utveckling står i fokus och där kommunens äldreomsorg stärks för att garantera en god kvalitet och för alla brukar och en god arbetsmiljö för personalen.

- Centerpartiets budget ser till hela kommunen och har fokus på välfärdens bästa. Vi ser utmaningarna kommunen står inför och därför väljer vi att satsa på bland annat skolan, omsorgen, landsbygden och på ett stärkt företagsklimat säger Caroline Schmidt, oppositionsråd för Centerpartiet.

Några delar ur budgeten är:

  • En riktad satsning för att höja resulteten för elever i lågstadiet.
  • En förstärkning av arbetet med drogfri skola.
  • Investeringar för nya gång- och cykelvägar i kommunen.
  • En riktad satsning på en föreningscheck på 500kr för barn i lågstadiet som möjliggör för fler att bli medlem i en eller flera föreningar.
  • Fler trygghetsboenden i hela kommunen.