Arbetsmarknad & Företagande

Bild

År 2020 landade Hudiksvalls kommun på plats 245 av Sveriges 290 kommuner när det gäller kommunens företagsklimat. Innan socialdemokraterna tog över styret låg Hudiksvalls kommun på plats 113 (2013). Det är ett rejält tapp under den tid som Socialdemokraterna styrt Hudiksvalls kommun. Denna utveckling kan vi i Centerpartiet helt enkelt inte acceptera.

Arbetslöshet
 • Återigen starta upp arbetet med ENIG, samt även låta det inbegripa
  långtidsarbetslösa vuxna.
 • Vi vill skapa ett tätare samarbete mellan arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.
 • Vi vill att ett "Campus Glada Hudik" byggs på Kattvikskajen.
Företagsklimat
 • Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun är på alldeles för låga nivåer. Därför vill vi att en nystart görs i detta arbete tillsammans med näringslivet.
 • Samtliga företag som har kontakt med kommunen skall ges en kontaktperson in till kommunen vad gäller till exempel planfrågor och utbildningsfrågor. Dags att damma av det lyckade konceptet ”En väg in”.
 • Återstarta ett samarbetsforum med kommunstyrelsen där företagen ges
  möjlighet att delta.
Upphandling
 • Öka mängden svenskt kött i kommunens upphandlingar, så stor andel lokalproducerat som möjligt.
 • Se till att kommunen uppnår minst 90% i avtalstrohet (håller sig till de upphandlingsavtal kommun har). Något som skulle spara stora summor för kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.