Ljusdal
Centerpartiet lokalt
  • / Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

 

Revisorer

Marie Isidorsson, ordinarie
Ingalill Nyqvist, ordninare

Maj Britt Tönners ersättare
Mats Fack ersättare

Valberedning

Laila Thoresson 3år sammankallande

Jörgen Brink 2 år

Maj Britt Tönners, 1 år


Miljögruppen

Jörgen Brink, sammankallande

Gunilla Brink

Mats Fack

Kent Simsson

 

Utbildningsgruppen

Jaana Hertzman

Solange Nord

Hemsidesansvarig

Tommy Olsson

Solange Nordh